THE DODOT LIFE STORY: Di sinilah ~Padang senget ;taman kosas